Super EPA 90kaps

5290715-origpic-a030a3.jpg
5290715-origpic-a030a3.jpg

Super EPA 90kaps

461.00

Omega-3 renad genom molekylär destillation

Forskning på fiskolja har visat på en mängd fördelar för bl a det kardiovaskulära systemet som bevarande av normal hjärtrytm, minskad aggregation av blodplättar och upprätthållande av normala blodfetter.  

Fiskoljan i Super EPA kommer från små fiskarter från kontrollerat fiske i Södra ishavet. Oljan har renats genom en process som kallas molekylär destillation och kapslats in direkt efter pressning och destillation ombord på fiskefartyget. Denna metod är effektiv för rening från kolesterol och föroreningar, inklusive PCB och toxiska metaller, utan att skada oljan med värme eller lösningsmedel. Oljan behålls ren och skyddas mot oxidation i kapslarna. 
Som konserveringsmedel används rent E-vitamin i formen av blandade naturliga tokeferoler. Ingenting annat.

Add To Cart